Księgowość – obsługa finansowo – księgowa

Do naszych obowiązków należy:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • obsługa rachunku bankowego,
  • prowadzenie indywidualnych kartotek,
  • sporządzanie rocznych planów,
  • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i księgowej,
  • przechowywanie i archiwizowanie dokumentów,
  • przygotowywanie planów gospodarczych i rozliczeń z tego planu,
  • rozliczanie mediów dostarczanych do lokali,
  • rozliczanie właścicieli z wnoszonych opłat,
  • wydawanie zaświadczeń.

Biuro CITY PROJEKT Tomasz Błaszczak