Administracja – obsługa organizacyjno-prawna

Do naszych obowiązków należy:

  • prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli,
  • utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością oraz innych terenów należących do nieruchomości.
  • zapewnienie dostaw: energii elektrycznej, zimnej wody i odprowadzenie ścieków, gazu, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz zapewnienie wywozu odpadów komunalnych,
  • ubezpieczenie budynku i inne opłaty publiczno-prawne.,
  • reprezentowanie ogółu właścicieli, prowadzenie korespondencji z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej.
  • zwoływanie, przygotowanie i obsługa zebrań,
  • projekty uchwał, planów i rozliczenia rocznych planów gospodarczych, w tym funduszu remontowego,
  • wydawanie zaświadczeń, poświadczeń w stosunku do właścicieli
  • windykacja należnych opłat, przygotowanie dokumentów sądowych,
  • przechowywanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących nieruchomości wspólnej.

Biuro CITY PROJEKT Tomasz Błaszczak